Ekokumppanit.fi

Muoviopas

Tietopankki

Täältä voi raapaista muovin pintaa syvemmälle!

Muovi materiaalina

Tavallisimpien pakkausmuovimateriaalien materiaalimerkinnät, ominaisuuksia ja käyttöesimerkkejä.

Kierrätysmuovin potentiaalisimmat käyttökohteet

Pakkaukset

Maatalous ja maanrakennus

Muu rakentaminen ja teollisuus

Muut kohteet kuten kotitalouksien käyttömuovit (ämpärit, henkarit ym.)

Muovit lukuina

Kuvalähde: Our World In Data
Suomessa teollisuus käyttää muovia erilaisiin tuotteisiin noin 600 000 tonnia vuodessa. Noin 10 prosenttia tästä on kierrätysmuovia. (yle.fi)
Muoviopas - muovi lukuina kaavio
Kuvalähde: Our World In Data
Suomalainen käyttää keskimäärin 80 kiloa muovia vuodessa. Valtaosa siitä kulutetaan teollisuudessa ja rakentamisessa. Määrästä noin neljäsosa, 20 kiloa, on kotitalouksien pakkausmuovia. (www.uusimaa.fi)
Muoviopas - muovi lukuina kaavio

Kuvalähde: Our World In Data

Muoviopas - muovi lukuina kaavio
Kuvalähde: World Economic Forum

Muovin käyttö aloittain ja jätteenkäsittely vuonna 2018 EU-maissa

Muoviopas - Muovinkayttö kaavio

Kuvalähde: European Parliament

Muovipakkausten kierrätysaste vuonna 2018 EU-maissa

Muovipakkausten kierrätysaste Suomessa on 27 %. Luku sisältää kuluttaja- ja yrityspakkaukset sekä pantilliset pakkaukset. Pantillisten juomapakkausten kierrätysaste on yli 90 %. (lähde: Muoviteollisuus ry)

Muoviopas - Muovipakkausten kierrätysaste kaavio
Kuvalähde: European Parliament

Muovien ympäristövaikutukset elinkaaren aikana

Vesistöihin päätyneiden mikromuovien lähteet

EU:n kierrätystavoitteet

Vuoteen 2025 mennessä muovipakkauksista tulisi kierrättää 50 % ja 2035 vuoteen mennessä 55 %.

Kilomäärällisesti se tarkoittaa noin 17 kg per asukas vuonna 2025.

Muovisitoumuksessa kierrätetyn muovin osuus uusissa tuotteissa ja pakkauksissa tulisi olla keskimäärin 30 % tuotteen painosta vuoteen 2025 mennessä.

Euroopan muoviteollisuus Plastics Europe on asettanut tavoitteeksi 30 prosentin kierrätysmuoviosuuden pakkauksissa keskimäärin vuoteen 2030 mennessä.

Kertakäyttömuovien kulutuksen rajoittamista koskevalla muovidirektiivillä (SUP) kiellettiin 2021 seuraavat muovista valmistetut tuotteet

Kokonaan tai osittain muovisia ruokailuvälineitä, lautasia ja pillejä

Juomien sekoitustikut

EPS kupit

EPS take-away pakkaukset

EPS juomapakkaukset

Ilmapallotikku

Vanupuikot

oxo-hajoavasta muovista valmistettuja tuotteita

Käytetyt lähteet

Vältä ja vähennä:

VTT:  Muovien kiertotalous. https://www.vttresearch.com/fi/palvelut/muovien-kiertotalous#numerot

European Environment Agency, 2020: Miten vihreitä ovat uudet biohajoavat, kompostoitavat ja biopohjaiset muovituotteet, joita otetaan parhaillaan käyttöön? https://www.eea.europa.eu/fi/articles/miten-vihreita-ovat-uudet-biohajoavat

European Environment Agency, 2021: Plastics, the circular economy and European’s environment – A priority for action. https://www.eea.europa.eu/publications/plastics-the-circular-economy-and/

Muoviteollisuus ry: Puhdasta ja pidempään säilyvää ruokaa. https://muovikuuluukiertoon.fi/muovin-merkitys/ruoka/

Suomen ympäristökeskus, 2022: Muovien haitalliset ympäristöja terveysvaikutukset. https://www.julkari.fi/handle/10024/144561

CIEL, 2019: Plastic & Climate: The Hidden Costs of a Plastic Planet. https://www.ciel.org/plasticandclimate/

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos, 2023: Mikromuovit. https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/ymparistomyrkyt/mikromuovit

Ympäristöministeriö, 2022 : Vältä ja vähennä, kierrätä ja korvaa. Suomen muovitiekartta 2.0. https://ym.fi/muovitiekartta

Papunet kuvapankki. https://papunet.net/

MTV Uutiset, 15.8.2023, Tutkijat tekivät hälyttävän löydön ihmisten sydänkudosnäytteistä: https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/tutkijat-tekivat-halyttavan-loydon-ihmisten-sydankudosnaytteista/8756920#gs.5baog0

Kuluta kestävämmin:

Ellen MacArthur Foundation: Plastics and the circular economy. Deep dive. https://ellenmacarthurfoundation.org/plastics-and-the-circular-economy-deep-dive

Ellen MacArthur Foundation, 2016: The New Plastic Economy – Rethinking the Future of Plastics. https://emf.thirdlight.com/file/24/_A-BkCs_skP18I_Am1g_JWxFrX/The%20New%20Plastics%20Economy%3A%20Rethinking%20the%20future%20of%20plastics.pdf

Ellen MacArthur Foundation, 2019: Edible food packaging to design out plastic pollution: Ooho from Notpla. https://ellenmacarthurfoundation.org/circular-examples/edible-food-packaging-to-design-out-plastic-pollution-ooho-from-notpla

Fortum Oyj, 2019: Koko sähkö­verkko kiertää. https://www.fortum.fi/media/2019/10/koko-sahkoverkko-kiertaa

Luonnonvarakeskus, 2022:  Perinteistä muovia korvaavat materiaalit ja ratkaisut. https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/551773/luke-luobio_28_2022.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Muovipoli Oy, Biomuoviopas. https://www.muovipoli.fi/new-plastics-center-npc/biomateriaalitietoa/biomuoviopas/

Muoviteollisuus Ry: Biomuovit. https://www.plastics.fi/bio/

Sitoumus2050: Muovikassit. https://sitoumus2050.fi/muovikassisopimus#/

VTT, 2020: Muovien kiertotalouden ABC: Tarua ja totuuksia biomuoveista. https://www.vttresearch.com/fi/uutiset-ja-tarinat/muovien-kiertotalouden-abc-tarua-ja-totuuksia-biomuoveista

VTT, 2022: Suomessa kehitetään muovijätteelle teollisesti toimiva kemiallinen kierrätyskonsepti teollisuuden ja tutkimuksen yhteistyöllä. https://www.vttresearch.com/fi/uutiset-ja-tarinat/suomessa-kehitetaan-muovijatteelle-teollisesti-toimiva-kemiallinen

Tomra: Mitä tyhjien juomapakkausten panttijärjestelmä tarkoittaa, ja miten se toimii? https://languagesites.tomra.com/fi-fi/collection/reverse-vending/reverse-vending-news/2018/how-does-container-deposit-scheme-work/

YLE, 2019: Mikä näistä on ekologisin: muovipussi, paperikassi, kangaskassi vai luomupuuvillakassi? https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/04/01/mika-naista-on-ekologisin-muovipussi-paperikassi-kangaskassi-vai

Ympäristöministeriö, 2022: Vältä ja vähennä, kierrätä ja korvaa. Suomen muovitiekartta 2.0. https://ym.fi/muovitiekartta

Lajittele ja kierrätä:

Fortum Oyj, 2020: Muovin kierrätys – näillä ohjeilla onnistut. https://yhdessa.fortum.fi/muovin-kierratys-nailla-ohjeilla-onnistut

Suomen Kiertovoima KIVO, 2020: Koostumustietopankki. https://kivo.fi/ymmarramme/koostumustietopankki/

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy: Muovipakkausten lajitteluohjeet. https://rinkiin.fi/lajittelu-kotona/lajitteluohjeet/muovipakkausten-lajitteluohjeet/

Tiedot

Tekijät

Ekokumppanit logo

Kirjoittajat: Tanja Hynynen ja Sanna Taskinen

Tutustu oppaan aikaisempaan versioon!

Valokuvat: Ekokumppanit, Pexels.com

2024 © Ekokumppanit Oy